Rammstein - Reise Reise (Pressphoto)

Title: Reise Reise (Pressphoto)
Notice: Original pressphoto. On the back it says "Olaf Heine".
Condition: As new.