Rammstein - Bag (Reise Reise-era)
Title: Reise Reise
Notice: Laptop bag from the Reise Reise-era.
Condition: As new.